Határtalan Régészet

A keresztes hadjáratok régészete 2022/1

Szám logója

Határtalan Régészet

A keresztes hadjáratok régészete 2022/1

Épp 730 éve, Akko 1291-es visszafoglalásával „hivatalosan” is véget ért a szentföldi keresztes hadjáratok közel kétszáz éves periódusa, mely a középkori Európa egyik legnagyobb szabású vállalkozássorozata volt. Noha keresztesnek nevezett háborúkat még jóval később is vívtak (gondoljunk csak az Ibériai-félsziget felszabadításához vezető, muszlimok ellen indított katonai akciókra, a Balti-tenger melléki pogány törzsek ellen a Német Lovagrend által irányított hadjáratokra vagy épp az európai eretneknek nyilvánított közösségek, így a bogumilok vagy épp az albigensek elleni háborúkra), ezek kivétel nélkül már csupán az európai kontinensre korlátozódtak. Eddigre azonban épp a Szentföldért vívott háborúknak köszönhetően a középkori európai társadalmakban, azok technikai, gazdasági és kulturális univerzumában már döntő változások zajlottak le. A nagybetűs Kelettel való közvetlen találkozás, az interakciók tömkelege gyökeres változásokat hozott az európaiak életében, amely változások a 14. század elején lezajló nagy pestisjárvány hatásaival kiegészülve megteremtették egy új korszak alapjait. A szentföldi keresztes háborúk régészeti szempontból is kiemelkedő fontossággal bírnak. Nem csupán elképesztő méretű várak megépítését eredményezték a Közel-Keleten, de a Kelet-Mediterráneumból Európába jutó szellemi értékek, technológiák, sőt konkrét termékek/tárgyak is e korszak régészeti kutatásának homlokterében állnak. Ráadásul a keresztes háborúknak és azok régészeti kutatásának számtalan magyar vonatkozása is van. Közismert, hogy az ötödik keresztes hadjárat egyik motorja épp II. András magyar király volt, így magyar katonák tömegei harcoltak és estek el Keleten a keresztes eszmények szolgálatában. De az utóbbi évtizedekben közvetlen magyar régészeti kutatások is megindultak – zömmel szíriai helyszíneken –, melyek a keresztes háborúk korához kapcsolódó régészeti kutatások nemzetközi térképére is felhelyezték országunkat. 2022. évi első számunkat éppen ezért a keresztes háborúk modern régészeti kutatásának szenteljük.

Kiadó:

Móra Ferenc Múzeum

Kategória:

Film , Kultúra, Zene

Megjelenés:

Negyedéves

Oldalszám:

100

490 Ft / lapszám

1 600 Ft / év