Határtalan Régészet

A vas kora − Szkíták nyomában 2019/3

Szám logója

Határtalan Régészet

A vas kora − Szkíták nyomában 2019/3

A bronzkor vége felé a mai Dél-Oroszország, Ukrajna és Kazahsztán vidékén új népcsoportok tűnnek fel. Olyan közösségek, melyek szakítva a termékeny félholdról évezredekkel korábban kisugárzó földművelő-állattenyésztő hagyományokkal − a földrajzi-éghajlati viszonyokhoz igazodva − legeltető nagyállattartó gazdálkodásra tértek át; nomádokká váltak. A térséggel távoli vidékek is kapcsolatban álltak, például a formálódó görög városok vagy a későbbi Perzsa Birodalom, így a fenti nomád csoportok neve e területek írott forrásaiban is fel-feltűnik szkíta, illetve szaka formában. Kiemelkedő szerepüket mi sem jelzi jobban, mint hogy a történetírás atyjaként is emlegetett Hérodotosz igen jelentős fejezetet szentelt nekik a görög−perzsa háborúkról írott művében. A szkítának nevezett csoportok gyors ütemben foglalták el nem csupán a fent említett, a Fekete-tenger-tol északra elhelyezkedő területeket, de kelet és nyugat felé egyaránt kiterjesztették a fennhatóságukat, egészen a Kárpát-medencéig. Sikereikben nem kis szerepe lehetett egy új fém, a vas megjelenésének is, beköszöntött a vas kora. De remek fegyverek mellett csodálatos állatábrázolásokkal ellátott nemesfém tárgyakat vagy egyszerűbb használati tárgyak egész sorát hagyományozták ránk. A szkíta uralkodók befolyását az is jól jelzi, hogy gyakorta görög művészekkel, kézművesekkel készíttették el megrendelésre azokat a tárgyakat, melyek végül elkísérték őket sírjaikba. őszi számunkban e szkíták nyomába eredünk hát.

Kiadó:

Móra Ferenc Múzeum

Kategória:

Film , Kultúra, Zene

Megjelenés:

Negyedéves

Oldalszám:

100

490 Ft / lapszám

1 600 Ft / év