Határtalan Régészet

A félhold hosszú árnyéka – a törökök Magyarországon 2021/1

Szám logója

Határtalan Régészet

A félhold hosszú árnyéka – a törökök Magyarországon 2021/1

Az oszmán hódítás gyökeres változásokat hozott Európa életében. A terjeszkedő világbirodalommal már Luxemburgi Zsigmondnak is meggyűlt a baja, de a Hunyadiak és a Jagellók voltak azok, akiknek már élethalál harcot kellett vívniuk velük. 1526-ban még aligha sejthette bárki, hogy a törökök nem csupán rövid látogatást tesznek majd Magyarországon, de 150 évre rendezkednek be itt. Az általuk okozott pusztítás jó időre megtorpantotta a középkori-kora újkori Magarország történeti, gazdasági, kulturális fejlődését, ugyanakkor az oszmánok magukkal hozták jellegzetes anyagi kultúrájukat, szokásaikat, építészeti tudásukat. A Hódoltság kora ezért is roppant érdekes fejezete Magyarország történetének, hiszen egy Egyiptomtól, Perzsiától egészen a Kárpát-medencéig terjedő birodalom peremterületévé vált az ország jelentős része, ahol ázsiai hatásokkal jellegzetes balkáni és közép-európai elemek keveredtek, miközben az ország északnyugati, nyugati része a Habsburg Birodalom részeként hagyományos európai mintákat követett. Az utóbbi évtizedek modern hazai régészeti kutatásai a török kor számos újabb emlékét hozta felszínre, amelyek több tekintetben is új fénybe helyezik eddigi ismereteinket. Ezek áttekintésére vállalkozik a Határtalan Régészet 2021-es első száma.

Kiadó:

Móra Ferenc Múzeum

Kategória:

Film , Kultúra, Zene

Megjelenés:

Negyedéves

Oldalszám:

100

490 Ft / lapszám

1 600 Ft / év