Határtalan Régészet

Asszírok 2023/2

Szám logója

Határtalan Régészet

Asszírok 2023/2

Asszíria és az asszírok Assur városáról (illetve annak istenéről, Assurról) kapták a nevüket. Olyan név volt ez, amelyet közel kétezer éven keresztül rettegve emlegettek az ókori Közel-Kelet más népei, törzsei, államalakulatai. A térség történelmének politikailag, katonailag, közigazgatásilag, gazdaságilag és kulturálisan olyan meghatározó szereplői voltak, mint a Mediterráneum térségének Róma és a Római Birodalom. Az Asszír Birodalom fejlett írásbeliségének köszönhetően asszír ékírásos dokumentumok ezrei nyújtanak bepillantást államuk vagy épp hadseregük működésébe, vallási és hétköznapi életükbe, valamint gondolkodásmódjukba, miközben – érthető módon – gyakori szereplők más civilizációk írott forrásaiban is, az egyiptomi kútfőktől egészen az Ószövetségig. Egészen hihetetlen kulturális értéket képviselő régészeti emlékeik már több mint 150 éve felkeltették az európaiak – elsősorban a britek és a franciák – figyelmét, roppant gazdagságú városaik palotái, az azokból származó különleges domborművek, szobrok és egykori tárgyi kultúrájuk számos egyéb eleme a nagy nyugat-európai múzeumok (így a British Museum vagy épp a Louvre) féltve őrzött kincsei közé tartoznak. Kevesen tudják ugyanakkor azt Magyarországon, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem assziriológiai műhelye és annak kutatói/régészei a nemzetközi tudományos élet élvonalába sorolhatók, s évek óta zajlanak magyar feltárások is az egykori Asszír Birodalom területén. Legújabb számunk az asszírokkal kapcsolatos legfontosabb új hazai kutatási eredmények mellett átfogó képet igyekszik nyújtani erről a Magyarországon talán kevésbé ismert kultúráról. Szó esik az asszír palotadomborművek izgalmas kutatási problémáiról, az asszírok lakoma- és étkezési kultúrájáról, az asszír udvari öltözködési szokásokról, de egy Magyarországon lefoglalt, közel-keleti tárgyakat tartalmazó csempészáruval kapcsolatos izgalmas tudományos nyomozás részletei is olvashatók nyári lapszámunkban!

Kiadó:

Móra Ferenc Múzeum

Kategória:

Film , Kultúra, Zene

Megjelenés:

Negyedéves

Oldalszám:

80

490 Ft / lapszám

1 600 Ft / év